By DePaul Dimadis
Choose your prefered Language: greek_flag uk_flag

Θεωρείστε τους 10 πρώτους ακέραιους αριθμούς (1-10) σε μία σειρά με αριθμό σειράς i=1. Η επόμενη σειρά
περιλαμβάνει 10 ακέραιους αριθμούς που είναι οι συνεχόμενοι ακέραιοι αριθμοί που ξεκινούν από τον i+1 αριθμό
της αμέσως προηγούμενης σειράς. Οι σειρές δημιουργούνται επαναληπτικά μέχρις ότου το άθροισμα των
στοιχείων που βρίσκονται στην i θέση κάθε σειράς υπερβεί μια δεδομένη τιμή n (n=γνωστό , δίνεται ως σταθερά
στην αρχή του αλγορίθμου ή του προγράμματος).Π.χ. για n=30 δημιουργούνται οι παρακάτω σειρές:

i=1       1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

i=2       2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

i=3       4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

i=4       7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

i=5       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Το άθροισμα 1+3+6+10+15 =35 είναι μεγαλύτερο του n=30 και η επανάληψη σταματά.


Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C που θα βρίσκει και θα εμφανίζει τις σειρές αυτές. Στο τέλος θα πρέπει να εμφανίζεται και το τελικό άθροισμα των στοιχείων.