By DePaul Dimadis
Choose your prefered Language: greek_flag uk_flag

Το κέντρο βάρους (ή κεντροειδές) ενός στοιχειώδους επίπεδου σχήματος i, έχει συντεταγμένες ,iixy και εμβαδόν iA. Για τον υπολογισμό του κεντροειδούς μιας διατομής (δηλαδή των x, y) απαιτείται ο υπολογισμός των x, y από όλα τα στοιχειώδη επίπεδα σχήματα που συνθέτουν τη διατομή. Να οριστεί μια δομή (struct) με όνομα centroid για τη διαχείριση στοιχειωδών επίπεδων σχημάτων (τύπου centroid) που ανήκουν όλα στην ίδια διατομή. Τα μέλη της δομής είναι οι συντεταγμένες και το εμβαδόν, σύμφωνα με τα παραπάνω. Όλες οι τιμές είναι τύπου double.
Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει συναρτήσεις για:
i. την εισαγωγή των δεδομένων Ν (N = γνωστό) στοιχειωδών επίπεδων σχημάτων σε έναν πίνακα δομών τύπου centroid (συνάρτηση data_entry). Να χρησιμοποιηθούν τυχαίοι αριθμοί με όρια 50 για τις συντεταγμένες και 2000 για το εμβαδόν.
ii. την εμφάνιση των στοιχείων του πίνακα δομών σε σειρές (1 σειρά για κάθε στοιχειώδες επίπεδο σχήμα) (συνάρτηση data_display).

iii. την εύρεση των x, y της διατομής (μία συνάρτηση με όνομα find_centroid), λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του πίνακα δομών.
Οι τρεις συναρτήσεις θα καλούνται διαδοχικά από τη main( ). Μετά την κλήση της συνάρτησης find_ centroid το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζει τις τιμές για τα x, y .