By DePaul Dimadis
Choose your prefered Language: greek_flag uk_flag

Να ορίσετε μία δομή με όνομα mass_point που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση υλικών σημείων ενός στερεού σώματος. Τα μέλη της δομής είναι η μάζα του υλικού σημείου και οι τρεις συντεταγμένες του στο χώρο, όπως φαίνεται στο σχήμα (απεικονίζονται τα υλικά σημεία P1, P2,…, Pi με μάζες αντίστοιχα m1, m2, …, mi). Όλες οι τιμές είναι τύπου double.Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει συναρτήσεις για:
iv. την εισαγωγή των δεδομένων Ν (N = γνωστό) υλικών σημείων σε έναν πίνακα δομών τύπου mass_point (συνάρτηση data_entry). Να χρησιμοποιηθούν τυχαίοι αριθμοί με όρια 100.0 για τη μάζα και 30.0 για κάθε μία από τις συντεταγμένες.
v. την εμφάνιση των στοιχείων του πίνακα δομών σε σειρές (1 σειρά για κάθε υλικό σημείο) (συνάρτηση data_display).
vi. την εύρεση των ροπών αδρανείας (σε μία συνάρτηση με όνομα find_inertia) λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία του πίνακα δομών.
Οι τρεις συναρτήσεις θα καλούνται διαδοχικά από τη main(). Μετά την κλήση της συνάρτησης find_inertia το πρόγραμμα θα πρέπει να εμφανίζει τις τιμές για τα Ixoy,Iyoz,Izox.