By DePaul Dimadis
Choose your prefered Language: greek_flag uk_flag

Θεωρείστε Ν πόλεις (Ν= γνωστό), για τις οποίες είναι γνωστές οι συντεταγμένες τους , x y ένα γνωστό ζεύγος
αριθμητικών θετικών τιμών τύπου double για κάθε πόλη. Οι συντεταγμένες δημιουργούνται τυχαία στην περιοχή
τιμών [0.0, 999.0] και καταχωρούνται σε έναν μονοδιάστατο αριθμητικό πίνακα που περιλαμβάνει τις
συντεταγμένες για όλες τις πόλεις.
Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C που θα βρίσκει την πόλη (ή τις πόλεις) που απέχουν τη μικρότερη συνολική
απόσταση από όλες τις υπόλοιπες πόλεις, με ακρίβεια 10-2. Το πρόγραμμα θα εμφανίζει τον α/α της πόλης (ή των
πόλεων) καθώς και την μικρότερη συνολική απόσταση.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για Ν=5
(2.5, 5.0) , (5.1, 3.0), (1.0, 9.0), (5.4, 54.0), (5.5, 2.1)
Η πόλη με την μικρότερη συνολική απόσταση, 60.81, είναι η πόλη με συντεταγμένες (2.5, 5.0)
Η απόσταση δύο σημείων (x1, y1) και 2 2 (x , y ) στον δισδιάστατο καρτεσιανό χώρο είναι :