By DePaul Dimadis
Choose your prefered Language: greek_flag uk_flag

Η ποσότητα παραγωγής ενός προϊόντος και η ποσότητα του προϊόντος που απορρίπτεται από τον ποιοτικό έλεγχο είναι γνωστές για Ν σε πλήθος ώρες (Ν = γνωστό). Η μονάδα παραγωγής του προϊόντος επιθυμεί η συνολική ποσότητα που απορρίπτεται να μην υπερβαίνει το 20% της συνολικής ποσότητας παραγωγής για όλη την χρονική περίοδο των Ν ωρών. Ωστόσο διάφορα γεγονότα δεν επιτρέπουν στην παραγωγή να επιτύχει από την πρώτη ώρα λειτουργίας τον επιθυμητό στόχο. Για τους λόγους αυτούς ο προϊστάμενος της παραγωγής θέλει να γνωρίζει ποιο είναι για κάθε ώρα το ποσοστό % απόρριψης της τρέχουσας συνολικής παραγωγής.
Να γραφεί πρόγραμμα σε γλώσσα C που θα υλοποιεί τα παρακάτω:
1. θα εισάγει σε δύο μονοδιάστατους πίνακες ακεραίων θετικών αριθμών Ν τιμές που αφορούν την ποσότητα παραγωγής και την αντίστοιχη απορριπτόμενη ποσότητα για Ν ώρες παραγωγής. Κατά την εισαγωγή πρέπει να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι εγκυρότητας τιμών.
2. θα εμφανίζει στην οθόνη τις τιμές που έχουν εισαχθεί καθώς και τις υπολογιζόμενες τιμές που υπάρχουν στο παρακάτω παράδειγμα μέχρι την ώρα (αν αυτή υπάρχει) κατά την οποία η συνολική απορριπτόμενη ποσότητα παραγωγής γίνεται για πρώτη φορά μικρότερη του 20% της συνολικής ποσότητας παραγωγής.

ΩΡΑ 1 2 3 4 5 6 7 ...
Ποσότητα παραγωγής 100 150 140 80 110     ...
Τρέχουσα συνολική ποόστητα παραγωγής 100 250 390 470 580      
Απορριτπόμενη ποσότητα 25 45 35 5 3     ...
Τρέχουσα συνολ. ποσοτ. παραγωγής 25 70 105 110 113      
ποσοστό απόρριψης % 25 28 27 23 19.5